Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
Grad Vrbovsko počeo sanaciju odlagališta otpada

Cetin zatvoren još lani, otpad iz Vrbovca vozi se na Marišćinu

Cetin
1/2
Foto: Grad Vrbovsko
Nakon završetka radova na građenju, zemljište oko građevine će se očistiti i sanirati, a okoliš ozeleniti autohtonim zelenilom

Početkom godine započeo je za grad Vrbovsko značajan projekt sanacije i zatvaranja lokalnog odlagališta otpada Cetin. Posao je dobila tvrtka HIS d.o.o. koja je ovih dana uvedena u posao koji će trajati devet mjeseci, a cjelokupna provedba projekta trajat će do ishođenja uporabne dozvole nakon čega slijedi operativna faza projekta, odnosno monitoring i održavanje saniranog odlagališta i to kroz narednih 30 godina.

Karlovac Karlovačka županija Turisti je vole, u posjetu bilo njih više od 350.000

- Projekt sanacije i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada 'Cetin' provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Troškove izvođenja radova sanacije, nadzora radova, tehničke pomoći u provedbi projekta i promidžbenih aktivnosti sufinanciraju Europska unija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ukupna vrijednost projekta sanacije iznosi maksimalno 5,739.925 kuna. Od toga je iznosa do 2,976.467,5 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok će s maksimalno 350.055 kuna projekt sufinancirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostali potrebni iznos od 172.027,5 kuna financirat će Grad Vrbovsko iz svog proračuna – kažu u gradskoj upravi.

Cilj projekta je sanacija neusklađenog odlagališta neopasnog otpada, odnosno sprečavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje koje će doprinijeti ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam, smanjenju emisija stakleničkih plinova, očuvanju prirodnog okoliša.

Karlovac potpisali ugovore Karlovačkoj županiji 5 milijuna kuna za projekte 20 lokalnih jedinica

Inače, na odlagalište Cetin odlagan je otpad sakupljen na području Grada Vrbovskog od 1958. godine, a isto je 15. travnja 2018. zatvoreno za daljnje odlaganje te je planirana njegova sanacija i konačno zatvaranje. Procjenjuje se da je u periodu rada na odlagalište odloženo ukupno oko 55.000 m3 otpada na površini od oko 0,6 hektara.

Sanacija odlagališta će se provoditi metodom in-situ. Riječ je o preslagivanju odloženog otpada nakon čega će biti oblikovano tijelo odlagališta, na koji će se ugraditi završni pokrovni sloj, a koji će spriječiti prodiranje oborinskih voda u tijelo odlagališta i stvaranje novih procjednih voda. Oko cijelog tijela odlagališta, izgradit će se obodni kanal u kojem će se prikupljati oborinske vode koje će se slijevati sa zatvorenog tijela odlagališta. Nakon završetka radova na građenju, zemljište oko građevine će se očistiti i sanirati, a okoliš ozeleniti autohtonim zelenilom. Nakon provođenja sanacije i uređenja odlagališta cjelokupni zahvat – prostor unutar ograde odlagališta zauzimat će površinu od 1,08 hektara, s oko 55.000 kubna metra otpada bez mogućnosti daljnjeg odlaganja.

Zbrinjavanje otpada s područja grada Vrbovskog, od zatvaranja Cetina, vrši se na riječkom CGO Marišćina.

Turistički spot Karlovačke županije Premijera Prvi turistički spot Karlovačke županije, režirao ga župan

Otpad se s cijelog područja grada Vrbovsko prikuplja kamionima za prikupljanje otpada te se na
pretovarnom mjestu, odnosno pretovarnoj stanici u Vrbovskom prebacuje u prikolicu s press kontejnerom.  Prikupljeni otpad se zatim minimalno jednom tjedno, u količini od otprilike 17 tona, odvozi na CGO 'Marišćina'. Cijena zbrinjavanja otpada na CGO Marišćina za grad Vrbovsko trenutačno iznosi oko 10.738,75 kuna tjedno, odnosno 42.955 kuna mjesečno (470 kuna + PDV po toni otpada, te 601 + PDV jednokratno za troškove prijevoza). Zbog potrebe zatvaranja odlagališta „Cetin“ i njegove sanacije, Grad Vrbovsko je morao uložiti znatna sredstva u izgradnju pretovarnog mjesta i osiguranja potrebnih uvjeta za zbrinjavanje otpada na CGO „Marišćina“ što je uz obvezu odvojenog prikupljanja otpada znatno podiglo troškove zbrinjavanja otpada na području grada, a time i cijenu za krajnjeg korisnika.

- Iako se ne radi o projektu koji generira prihod, projekt sanacije od iznimne je važnosti jer se njegovom provedbom smanjuju emisije štetnih plinova, umanjuje negativni utjecaj na tlo i vodu te pozitivno utječe na zdravlje ljudi i kvalitetu života, a njegovom realizacijom Grad Vrbovsko želi svim svojim građanima osigurati suvremeni i ekološki osviješteni grad – poručuju u Gradu. 

Rastoke Slunj Mnogi turisti na povratku s mora zaustavljaju se u Rastokama