Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Županija daje potpore događanjima u turizmu

Cilj ojačati predsezonu i posezonu i doći do cjelogodišnjeg poslovanja u turizmu

Foto: Zadarska županija
Župan Božidar Longin ističe da želi Zadarsku županiju učiniti prepoznatljivom i drukčijom od ostalih

Zadarska županija objavila je javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora događanjima u turizmu za 2020. U proračunu je za tu namjenu osigurano 400.000 kuna, a ovaj javni poziv nadovezuje se na onaj Turističke zajednice ZŽ-a koja je za dodjelu potpora događanjima, programima destinacijskih menadžment kompanija i razvojnim programima i projektima na otocima i u zaleđu osigurala 800.000 kuna.

Osnovna škola Vladimira Nazora Završena energetska obnova škole u Škabrnji

Premašili 2 milijuna dolazaka

– Cilj Zadarske županije stalno je unapređenje i jačanje turističke ponude, posebice u predsezoni i posezoni, ali i na turistički nerazvijenim područjima. Samo tako možemo doći do željenog cilja, a to je cjelogodišnje poslovanje u turizmu. Bitno nam je zadržati pozitivno ozračje i status jedne od top turističkih destinacija na Jadranu. Samo daljnjim ulaganjima u obogaćivanje turističkog sadržaja županije istaknut ćemo jedinstvene atribute naše destinacije te je tako učiniti prepoznatljivom i drukčijom od ostalih, odnosno utjecati na povećanje broja turista, očuvanje i promicanje vlastitog identiteta te jačanje kvalitete življenja i općenito imidža destinacije – istaknuo je župan Božidar Longin te dodao da je lani u Zadarskoj županiji prvi put premašena brojka od dva milijuna dolazaka i 15 milijuna noćenja.

Novac se dodjeljuje za događanja u turizmu koja predstavljaju snažan motiv dolaska turista te obogaćivanje turističkog sadržaja destinacije, i to: kulturna/zabavna, sportska te eno-gastronomska, povijesna, tradicijska i ostala događanja.

Razgovor sa županom Božidarom Longinom Iza nas je vrlo uspješna godina, ova pred nama bit će još bolja

Korisnici potpore kao organizatori događanja mogu biti pravne i fizičke osobe, trgovačka društva, obrti, javne ustanove i turističke zajednice gradova i općina na području županije, a potpore se odobravaju za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju događanja (najam opreme, nabava radnog materijala vezanog za organizaciju događanja, najam prostora za održavanje događanja, najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja, troškovi izvođača i vanjskih suradnika, usluge zaštitarske službe i druge opravdane troškove neposredne organizacije događanja, osim promotivnih).

Rok do 12. veljače

– Nadamo se da će se prijaviti velik broj kvalitetnih projekata čija aktivnost doprinosi unapređenju turističke ponude i razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone – rekao je pročelnik Lovro Jurišić.

Dogovoreno uklanjanje onečišćenja Maksimalno ćemo zaštititi kanjon našeg bisera Zrmanje

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 12. veljače 2020. godine.