Izbornik
Naslovnica Županije Istarska 5 pregleda
Prevencija i liječenje ovisnosti jedan je od javnozdravstvenih prioriteta Istarske županije

Kroz preventivne programe lani je prošlo više od 600 djece i 226 roditelja

Foto: Duško Marušić/PIXSELL/Ilustracija
Istarska županija u sklopu dugogodišnje kampanje „Bježi/Via“ provodi niz preventivnih aktivnosti. U suradnji s različitim partnerima organiziraju se brojne javne aktivnosti, zatim sportske manifestacije: „Zimska atletska liga“, „Plivaj kroz život“, „Brze noge protiv droge“ i „Baci drogu u koš“

Istarska županija sustavno ulaže znatna sredstva u podizanje kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u Istri te se s tim ciljem provode brojni projekti i programi. Uz kapitalne investicije, poput izgradnje nove Opće bolnice u Puli, projekta rekonstrukcije i dogradnje domova za starije osobe, dogradnje Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i brojne druge, jedan od prioriteta je i prevencija i liječenje ovisnosti.

Ove godine u projektu sudjeluje 25 vrtića, 45 osnovnih i 22 srednje škole Zavičajnom nastavom županija pridonosi očuvanju regionalnog identiteta i posebnosti Istre Na Festivalu znanosti djeca pokazuju što znaju o zavičaju i upoznaju mjesta u Istri

Jedan od prioriteta županije

Istarska županija prevenciju i liječenje ovisnosti definirala je kao jedan od županijskih javnozdravstvenih prioriteta u sklopu Plana za zdravlje građana Istarske županije još 2005. godine. Od tada pa sve do 2012. godine osnažena je Služba za prevenciju ovisnosti koja radi u sklopu Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i ostvarena je kvalitetna suradnja, funkcionalna i stručna povezanost svih službi u Istri koje provode izvanbolničko liječenje ovisnika o drogama, poput službe u Puli, centra u Poreču i ambulanta u Rovinju. Osigurana je znatno bolja dostupnost usluga i ujednačena je doktrina kod tretmana izvanbolničko liječenih ovisnika o drogama.

Osim samog liječenja osoba koje već imaju problem, provode se i brojni preventivni programi. To su različite strukturirane aktivnosti kojima se nastoji spriječiti nastanak rizičnih ponašanja. Takvim se programima nastoje obuhvatiti djeca, roditelji, ali i stručnjaci različitih profila u zajednici. Za djecu i mlade organiziraju se tribine na kojima, uz razgovor sa stručnjacima, oni mogu preispitati svoje stavove o ovisnosti i naučiti važne činjenice o štetnom djelovanju droga. Na tribinama mogu čuti znanstvene činjenice o tome kako droge utječu na mozak, ljudsko ponašanje i zdravlje, te koji su rizici eksperimentiranja s tim tvarima.

Županija želi zaštititi boškarina Burger od mesa boškarina danas je tražen i u najboljim restoranima u Europi

Učenici su obično vrlo aktivni i zainteresirani za diskusiju. Dijalog s mladima pokazao se važnim jer vrlo često mladi raspolažu neprovjerenim, a ponekad i krivim informacijama vezanim uz psihoaktivne supstance čime se podržava liberalniji stav i na kritičnost prema korištenju droga. Za roditelje se organiziraju predavanja o promjenama koje donosi adolescencija, o učinku različitih odgojnih metoda te o tome kako prepoznati znakove korištenja droga. Roditelji koji su se odazvali pozivu na predavanja najveći su interes pokazali za rane znakove prepoznavanja konzumacije psihoaktivnih sredstava te o postavljanju granica i nadzoru adolescenata.

Roditeljima je važno reći kako prepoznati, kako reagirati i kako potražiti pomoć ako njihova djeca eksperimentiraju sa psihoaktivnim tvarima. Za stručnjake se organiziraju predavanja na različite teme s područja mentalnog zdravlja kako bi mogli bolje prepoznati poteškoće i adekvatno reagirati. Neke od ovih programa financijski podržavaju jedinice lokalne samouprave: Grad Pula, Grad Vodnjan te Ministarstvo zdravstva. Tijekom 2018. godine održano je 15 tribina za učenike, 10 predavanja za roditelje, 5 predavanja za stručnjake i 3 javne preventivne aktivnosti u suradnji s različitim partnerima. Ciljana populacija kojoj su namijenjene javne preventivne aktivnosti su prvenstveno djeca i mladi, a zatim i roditelji.

Klupe su postavljene uz šetnicu plaže Badel Priče s fažanske rive Pet klupa u čast velikog maestra

Prevencija u školama

Nastoji se poslati pozitivne poruke u javnost koje podržavaju zdrave stilove života, odgovornost i kritičnost prema konzumaciji droga. Tim preventivnim aktivnostima koje je proveo Zavod, obuhvaćeno je više od 600 djece, 226 roditelja i više od 300 stručnjaka. Trenutačno se u Istarskoj županiji provodi projekt usmjeren na preventivne programe u školama. Financijski ga podržava Istarska županija, a provodi ga Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Ideja je da se na temelju rezultata istraživanja provedenog na osnovnim i srednjim školama o rizičnim ponašanjima učenika unaprijede preventivni programi u školama. Svaka škola dobila je rezultate svojih učenika i usporedbu tih rezultata s prosjekom svih škola koje su sudjelovale te je nakon rasprave na vijećima učitelja, roditelja i djece definiran problem koji je najvažniji u toj školi i na koji je potrebno usmjeriti preventivne programe.

Nakon samoanalize, djelatnici škola će, uz samostalan i grupni rad te podršku kolega, izraditi učinkovitije preventivne programe koji će se temeljiti na valjanim rezultatima istraživanja. Na taj se način zatvara petogodišnji ciklus ovoga projekta čiji je cilj kontinuirano pratiti i analizirati stanje i potrebe u školama u županiji te konstantno unapređivati preventivne programe kako bi bili što kvalitetniji, učinkovitiji i utemeljeni na znanstvenom pristupu. Istarska je županija u proteklom razdoblju izdvojila 2,4 milijuna kuna za financiranje programa i projekata usmjerenih na prevenciju zlouporabe droga i tretmane liječenja bolesti ovisnosti. U odnosu na prethodno razdoblje, sada se financijska sredstva više usmjeravaju u univerzalne preventivne programe usmjerene prema djeci, mladima i obiteljima.

Vježbu je izvelo 70-ak vatrogasaca Istarska županija Obuka vatrogasaca s helikopterom HV-a