Izbornik
Naslovnica Županije Primorsko-goranska
Na Malom Lošinju u tijeku rekonstrukcija magistralnog cjevovoda vrijedna više od 6 milijuna kn

Mijenja se 1277 metara cjevovoda sagrađenog još 1978. godine

Foto: Grad Mali Lošinj
Ono što Vransko jezero čini fenomenom njegove su dimenzije u odnosu na veličinu otoka (površina jezera 5,75 km2, volumena 220 milijuna m3) te dvojba otkuda slatka voda

Posljednjih nekoliko mjeseci izvode se radovi na rekonstrukciji magistralnog cjevovoda na dionici od Privlake do Zagazinjina u Malom Lošinju.

U palači Fritzi Izložba o dva desetljeća Lošinjskog karnevala

Područje otoka Lošinja i Cresa opskrbljuje se vodom iz izvorišta, Vranskog jezera, koje se ističe izuzetnom čistoćom vode. Ono što Vransko jezero čini fenomenom njegove su dimenzije u odnosu na veličinu otoka (površina jezera 5,75 km2, volumena 220 milijuna m3) te dvojba otkuda slatka voda. Naime, jezero nema vidljivih dotoka ni ponora te još od sredine 19. stoljeća zaokuplja pozornost istraživača. Postanak Vranskog jezera tumači se nižom razina mora u geološkoj prošlosti te su se površinske vode iz depresije kroz otvor i sustav pukotina na dnu jezera i ispod njegova dna, drenirale do tadašnje morske razine.

Postojeći magistralni transportni čelični cjevovod, kojima se od vodocrpilišta na Vranskom jezeru dovodi pitka voda do Malog Lošinja, na pojedinim dionicama je dotrajao, naročito dionica u blizini morske vode. Što se tiče kvalitete vode za piće, redovito se vrše ispitivanja, kako na jezeru kao izvorištu tako i u cijelom vodoopskrbnom sustavu, sve prema važećim zakonima i pravilnicima. Voda je po svojim fizikalno-kemijskim svojstvima izuzetne kvalitete.

Predstavljanje u francuskim lukama Marseillane i Sète na pomorskim festivalima Lošinjski loger “Nerezinac” kreće na plovidbu dugačku 3000 milja

Radi se o cjevovodu koji je sagrađen 1978. godine. Zbog toga je pokrenuta rekonstrukcija magistralnog transportnog cjevovoda Vrana – Mali Lošinj na dionici Privlaka – Zagazinjine u ukupnoj dužini od 1277 m. Vrijednost radova je 6 milijuna kuna bez PDV-a, radovi se odvijaju u više faza, a obuhvaćaju zamjenu vodovodnog cjevovoda u dužini 1175 m s priključkom na postojeći magistralni cjevovod. Priključak na postojeći magistralni čelični cjevovod izveden je na ulazu u naselje Privlaka s jedne strane, te s druge strane, uz stazicu oko brda Malin do naselja Zagazinjine, prije sagrađenih objekata.

Za potrebe zamjene postojećeg čeličnog cjevovoda izveden je privremeni mimovod (bypass) u dužini od 1300 metara da bi se osigurala nesmetana vodoopskrba tijekom izvedbe radova. Nakon završetka radova i prespajanja novog cjevovoda, vodovodni mimovod će se dijelom ukloniti (dionica na Kadinu), a dijelom položiti u iskopani rov za potrebe alternativnog izvora transporta vode. Završetak radova predviđen je za Uskrs, a uz magistralni cjevovod izvest će se šetnica u širini od 2 metra na dionici od Kadina do Zagazinjina, te priprema za javnu rasvjetu na istoj dionici.

Na Unijama započela dugoočekivana gradnja sustava otpadnih voda vrijedna 7,5 milijuna kuna Od sredine lipnja mještani će imati sigurnu opskrbu pitkom vodom

Isto tako, na Lošinju uskoro započinje dugoočekivani projekt aglomeracija za koji je osigurano čak 92 posto nepovratnih sredstava od cjelokupne investicije koja iznosi 486 milijuna kuna. Projekt se sastoji od gradnje, sanacije te rekonstrukcije sustava javne odvodnje; rekonstrukcije te dogradnje sustava javne vodoopskrbe; izgradnje nove vodospreme; kao i rekonstrukcije i nadogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Radovi će početi tijekom 2020. godine. Prva od dionica je Osor – Nerezine gdje će se, uz komunalnu infrastrukturu, rekonstruirati i posljednja nedovršena dionica državne ceste D100 na području Lošinja.

– Iznimno nam je drago da i na Lošinju započinje veliki projekt aglomeracija koji je od krucijalne važnosti za stanovnike našeg grada jer će se kroz ovaj projekt omogućiti razvoj i poboljšanje standarda pružanja vodnih usluga te na taj način direktno utjecati na poboljšanje kvalitete života svih naših stanovnika. Kako bismo iskoristili priliku, uz projekt aglomeracije, Grad Mali Lošinj planira paralelno izvesti oborinsku odvodnju te na svim dijelovima uz trasu sagraditi biciklističke staze ili šetnice – kazala je gradonačelnica Ana Kučić.

Za udruge civilnog društva 1,9 milijuna kuna Grad daje novac za sport, kulturu, tehničku kulturu i socijalnu skrb