Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
projekti

Nastavlja se provedba projekta SeNs Weatlands

projekt SeNs Weatlands
Foto: Vukovarsko-srijemska županija
Riječ je o projektu zaštite okoliša i korištenja površinskih i močvarnih voda koji provode partneri iz Hrvatske i Srbije

Projektni tim Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije bio je domaćin sastanka projektnih timova projekta SeNs Weatlands. Riječ je o projektu koji se financira iz Programa prekogranične suradnje Interreg IPA-CBC Croatia-Serbia 2014-2020. 
Bila je ovo prilika da članovi projektnih timova predstave aktivnosti koje se obavljaju u ovom izvještajnom periodu u Hrvatskoj i Srbiji, ali i progovore o problemima nastalim 
tijekom provedbe određenih aktivnosti.

škola Dobivena sredstva Dvije vukovarske udruge osigurale 17 asistenata u nastavi

Glavna aktivnost Projekta je postavljanje aktivne senzorske monitoring mreže radi procjene zaštite okoliša i korištenja močvarnih i ostalih površinskih voda na prostoru Tompojevačkih ritova.

Trenutačno su u tijeku građevinski radovi na prostoru Tompojevačkih ritova gdje se postavljaju aktivne senzorske monitoring mreže, odnosno kopaju se bunari za mjerne stanice u kojima će biti integrirani automatizirani senzori koji će pomoću prekograničnih monitorskih i upravljačkih sustava kontinuirano slati podatke o ključnim postojećim rizicima, zaštiti okoliša i biološke raznolikosti. Uz projektni tim Javne ustanove nazočni su bili timovi partnera FERIT-a iz Osijeka, FTN-a i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada.

Turistički vodiči u Vukovaru Grad Vukovar bilježi sve bolje turističke rezultate Educirali vodiče kako bi što bolje upoznali turiste s Vukovarom