Izbornik
Naslovnica Županije Karlovačka
Poziv Grada da se da mišljenje o Strategiji upravljanja imovinom Karlovca od 2021. do 2027

Revitalizacija Zvijezde, useljavanje novog stanovništva u gradsku jezgru...

Karlovac
Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Dokument daje rješenja za budućnost gradskih stanova, zemljišta, komunalne infrastrukture, poslovnih prostora, sportskih terena, domova

Grad Karlovac ovih je dana objavio poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na temu: Strategija upravljanja imovinom Grada Karlovca za razdoblje 2021. – 2027. godine, pa pozivaju sve zainteresirane građane i stručnu javnost da se uključe u javno savjetovanje i svojim mišljenjem, prijedlogom ili konstruktivnom kritikom doprinesu oblikovanju ovog strateškog dokumenta. Sve potrebne informacije i dokumente zainteresirani građani mogu pronaći na www.karlovac.hr, u rubrici NOVOSTI ili rubrici VAŽNE POVEZNICE / Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

OSIGURANO 100.000 KUNA ZA STRADALE Na više od 60 karlovačkih objekata oštećenja u razornom potresu

Jedinstveni dokument

Strategija je jedinstveni dokument koji je Grad Karlovac, temeljem analize postojećeg stanja, zakonskih propisa te sukladno preporukama Državnog ureda za reviziju, ali ponajprije zbog što efikasnijeg funkcioniranja i pružanja usluga svojim sugrađanima, odlučio izraditi.

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom Grada Karlovca za razdoblje 2021. do 2027. godine izrađen je u osam radionica u kojima su sudjelovale sve razine rada i upravljanja ovom tematikom, od stručnih službi do pročelnika, zamjenika gradonačelnika i gradonačelnika Damira Mandića, odnosno svih u čijim je nadležnostima upravljanje pojedinim portfeljima imovine te u suradnji s konzultantskom tvrtom Libusoft Cicom d.o.o. Vizija ove strategije je sustavno, odgovorno, transparentno, optimalno i održivo upravljanje imovinom u vlasništvu i/ili raspolaganju Grada Karlovca, tako da gradska imovina pridonosi općem dobru i razvoju gospodarstva, infrastrukture i same lokalne zajednice i stvaranju pretpostavke za rad i kvalitetan život sadašnjih i budućih stanovnika Karlovca.

Cilj je strateški pristupiti i definirati procese kako bi stvorili funkcionalnu i strukturiranu evidenciju nekretnina, a zatim i sustavno evidentiranje svih poslovnih procesa vezanih za evidentirane nekretnine. Takva evidencija bit će na raspolaganju svim nadležnih upravnim tijelima i pravnim osobama kojima je Grad Karlovac osnivač kako bi svi zajedno postigli optimalno i racionalno poslovanje kroz rasterećenje od suvišne i neupotrebljive do maksimalnog iskorištavanja financijski potentne gradske imovine.

RJEŠENJE ZA TAMARIĆE Nova cesta u Mokošici dobila pravomoćnu građevinsku dozvolu

U strategiji su navedene jasne smjernice, posebne strateške mjere koje Grad predlaže za određene skupine nekretnina; od svojih stanova do poslovnih prostora, komunalne infrastrukture, zemljišta, sportskih objekata ili domova. Kroz te se mjere vidi i što Grad u budućnosti planira na tim lokacijama.

Tako za stanove u svom vlasništvu Grad planira izdvojiti nepotencijalnu imovinu iz portfelja upravljanja kupoprodajom ili prijenosom vlasništva na RH, obogatiti portfelj kupnjom ili izgradnjom, izvršiti reviziju svih korisnika, provesti revitalizaciju Zvijezde, demografsku obnovu, stvoriti uvjete za useljavanje novog stanovništva u gradsku jezgru, osobito mladih, prodati neuvjetne stanove ili stanove kojima je održavanje nesvrsishodno ili prodati zaštićenim najmoprimcima i slično.

Za poslovne prostore Karlovac planira realizirati neostvareni financijski potencijal, racionalizirati njihovu uporabu, osloboditi atraktivne lokacije i smanjiti troškove održavanja, bez umanjenja kvalitete pružanja usluga i osiguravajući jednaku podršku dosadašnjim djelatnostima i korisnicima nekretnina.

Damir Mandić Razgovor s gradonačelnikom Karlovca Damirom Mandićem U iduću godinu ulazimo ambiciozno, s 11 posto većim proračunom i velikim projektima

Kada su u pitanju sportski objekti, u planu je unaprijediti provedbu politike sporta sukladno Strategiji razvoja sporta Grada Karlovca za razdoblje 2021-2028., pružanjem podrške kroz postojeću imovinu te planiranjem i provođenjem pripremnih radnji za izgradnji novih objekata i rekonstrukciju postojećih, uređenje imovinsko pravnih odnosa svih nekretnina na upravljanju i davanje na korištenje te nastavljanje planskog ulaganja u postojeće objekte.

Komunalna infrastruktura

Strategijom je za domove u planu unaprijediti dosadašnje upravljanje domovima kako bi se osigurala kvalitetnija podrška pružanja usluga lokalne i mjesne samouprave te pridonijelo ravnomjernom društvenom razvoju Karlovca.

Grad kod svojih zemljišta planira unaprijediti upravljanje kako bi se osigurala kvaliteta i cjelovitost podataka o svim zemljištima u svrhu planiranja otkupa i prodaje te uređivanja vlasništva i praćenja zakupa. Strategija predlaže i veliki posao s komunalnom infrastrukturom koju je, u prvom redu, u planu popisati, zatim riješiti imovinsko pravne odnose i evidentirati iste u skladu sa zakonskim propisima.