Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
Grad koji pomaže svojim sugrađanima u školovanju

Stipendije za 27 izvrsnih studenata

Stipendije u Vukovaru
Foto: Branimir Bradarić
Studenti kojima je uručena nagrada studiraju medicinu, dentalnu medicinu, sestrinstvo, marketing, financijski menadžment...

Vukovar je već godinama poznat kao grad koji ulaže velika sredstva u obrazovanje mladih sa svrhom da njima i njihovim obiteljima u što većoj mjeri olakša školovanje. Uz stipendiranje svih redovitih studenata koji studiraju u Hrvatskoj, gradske su vlasti donijele odluku i da s po 500 kuna nagrade studente koji su u prošloj godini postigli izvrstan uspjeh. Nagrađeno je 27 studenata koji su bili izvrsni u studijskim programima medicine, dentalne medicine, preventivne fizioterapije, sestrinstva, marketinga, financijskog menadžmenta, studija klavira, glazbene pedagogije, biologije, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, građevinarstva, psihologije i sociologije. Uz zahvalu na uručenim nagradama, nagrađeni studenti istaknuli su kako će ostati raditi i živjeti u gradu ako nakon završetka studija budu pronašli u svojem gradu posao.

Bazen u Vukovaru Planovi za proširenje Vukovarsko kupalište postat će pravi aqua park

Želja je ostati u Vukovaru

– Uz veliki trud, rad i volju moguće je postići ovakve rezultate tijekom školovanja. Kada je riječ o planovima, svakako da se u budućnosti vidim u Vukovaru. Ne planiram odlaziti, ovdje mi je jako lijepo – rekla je studentica druge godine preddiplomskog studija sestrinstva u Osijeku Katarina Barić.

I studentica druge godine diplomskog studija biologije Dragana Bjelovuk planira ostati živjeti i raditi u Vukovaru.

– Ako se ukaže prilika, svakako ću ostati u Vukovaru. Nažalost, ako ne budem pronašla posao i ja ću morati trbuhom za kruhom. Velik broj mladih obrazovanih ljudi odlazi iz Hrvatske jer u inozemstvu imaju bolje mogućnosti za kvalitetniji život, a na znanost se gleda kao na nešto bitno – rekla je Bjelovuk.

Klizišta u Vukovaru Potrebna sanacija Zbog opasnih klizišta Vukovaru hitno trebaju potporni zidovi

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček rekao je kako Grad Vukovar u ovoj akademskoj godini stipendira 203 redovita studenta koji studiraju na području Vukovara. Stipendije iznose 500, 800 i 1000 kuna mjesečno, što ovisi o tome je li riječ o sponzorskim stipendijama ili deficitarnim zanimanjima. Gradske su vlasti za ovu namjenu osigurale 1,4 milijuna kuna čemu treba dodati i 500.000 kuna sponzorskih stipendija.

Ponosni na studente

– Ponosni smo što imamo čak 27 studenata s područja Grada Vukovara koji postižu izvrsne rezultate u obrazovanju, a među njima je velik broj studenata deficitarnih zanimanja. Ova nagrada dodjeljuje se na prijedlog gradonačelnika već treću godinu. Za akademsku godinu 2014./2015. ovu smo nagradu dodijelili braći Alenu i Robertu Rončeviću, studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prošle godine dodijeljene su 22 nagrade, dok ove godine nagrađujemo do sada najveći broj studenata s prosjekom 4.5-5.0 – rekao je Pavliček.

Gradski muzej Vukovar Gradski muzej Stalni postav 'Muzeja Vukovar u progonstvu'