Izbornik
Naslovnica Županije Istarska
Proračun Istarske županije za 2021. godinu težak 1,6 milijardi kuna

U 2021. godini dovršit će se gradnja Srednje škole Pula, opremanje nove Opće bolnice...

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Nastavit će se i s programom subvencioniranja kamata za stambene kredite i plaćanja zakupnina za smještaj liječnika i ostalog deficitarnog medicinskog osoblja

Na 33. sjednici Skupštine Istarske županije, ujedno posljednjoj u ovoj godini, usvojen je proračun županije za 2021. godinu u iznosu od 1,619.600.000,00 kuna, te objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 292,039.648,82 kuna ili 18 posto predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1,327.560.351,18 kuna, odnosno 82 posto.

Usvojen proračun Dubrovačko neretvanske županije za 2021. u iznosu od 1,011 milijardi kuna Dobroslavić: Mi smo u teškoj situaciji dobro gospodarili proračunom

Pristigli amandmani

Glasanju je prethodilo obraćanje župana Fabrizija Radina, koji se osvrnuo na 14 pristiglih amandmana. Župan je, u svojstvu predlagača, predložio dodatni amandman za sufinanciranje troškova dodatnih timova hitne pomoći s dodatnih 100 tisuća kuna, te novi plan iznosi 600 tisuća kuna. Od prihvaćenih amandmana valja izdvojiti dodatnih 50 tisuća kuna za rad Saveza udruga inovatora Istarske županije; 250 tisuća kuna za rekonstrukciju raskrižja na križanju ŽC5077 i LC50182 u Barbanu, te dodatnih 300 tisuća kuna za rad Sportske Zajednice Istarske županije. Ova potonja sredstva bit će osigurana za Olimpijski festival Dječjih Vrtića, za sport mlađih uzrasta (županijske Selekcije i Kampovi) i za sportske manifestacije. Također, predložena je i izrada projektne dokumentacije za izgradnju pješačke i biciklističke staze od Pule do Umaga, te povećanje sredstava s 5 tisuća na 70 tisuća kuna za brigu za napuštene i bolesne životinje. Spomenuta dva amandmana su prihvaćena, dok je amandman kojim se tražilo 300 tisuća kuna za povećanje sufinanciranja redovne djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prihvaćen u iznosu od 250 tisuća kuna, a sredstva se mogu koristiti kako za redovnu djelatnost Sveučilišta, tako i za djelatnost ustrojstvenih jedinica u njenom sastavu, poput Sveučilišne knjižnice. Proračun za 2021. predviđa i nastavak aktivnosti na projektu i opremanju nove Opće bolnice Pula, kao i planirani završetak gradnje Srednje medicinske škole u Puli. Također, od investicija koje će se dovršiti napomenimo izgradnju Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, II. fazu realizacije projekta Kuća Istarskih kaštela u Momjanu, III. i završnu fazu adaptacije zgrade bolnice „Martin Horvat“ u Rovinju, kao i rekonstrukciju i dogradnju zgrade Društvenog centra Pula.

Ivanić Grad proračun Ivanić-Grada za 2021. U gradskoj kasi 126,5 milijuna kuna

Pokrenut će se i sljedeći projekti: rekonstrukcija Talijanske srednje škole Buje, osnivanje Centra za Kompetentno cjeloživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u okviru Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli, adaptacija i opremanje depandanse Doma Alfredo Štiglić Pula, ugradnja prijeko potrebnog lifta u zgradi Doma za starije osobe u Raši, kao i opremanje hospicija za starije osobe u Puli, čiju gradnju u cijelosti financira Porečko-pulska biskupija.

Studentske stipendije

Nadalje, predviđen je i projekt obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom; uređenje park šume Šijana i obnova dijela parka bolnice Rovinj Punta Muccia; kao i izrada ekološke studije utjecaja Centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ na okoliš i zdravlje mještana koji žive u neposrednoj blizini. Nastavit će se i s programom subvencioniranja kamata za stambene kredite i plaćanja zakupnina za smještaj liječnika i ostalog deficitarnog medicinskog osoblja; sufinanciranjem tima za intervenciju za djecu s neurorizičnim teškoćama pri Specijalnoj bolnici u Rovinju; studentskim stipendijama za deficitarna zanimanja u zdravstvu; subvencioniranjem kamata za poduzetničke kredite, te financiranjem Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.