Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
Međunarodna konferencija hrvatskih i japanskih znanstvenika o drvnoj industriji

Velik je problem to što se drvo iz županije izvozi kao sirovina, a ne gotov proizvod

Međunarodna konferencija hrvatskih i japanskih znanstvenika
Foto: Vukovarsko-srijemska županija
U VSŽ-u ima 73.000 hektara šuma pri čemu se godišnje siječe oko 450.000 kubika, a šume su iznimno kvalitetne, istaknuo je Dekanić

U suorganizaciji Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Vinkovaca, Drvnog klastera Slavonski hrast i Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima je održana II. Međunarodna konferencije hrvatskih i japanskih znanstvenika s temom ”Održivi razvoj DANAS”. Na konferenciji je istaknuto kako je VSŽ poznata kao područje Hrvatske bogato šumama, samim time i drvnom masom. Uz hrvatske znanstvenike, sudjelovali su i gosti iz Japana - predstavnici Ekonomskih fakulteta sa sveučilišta Wakayama i Kansai te predstavnici Pravnog fakulteta sa Sveučilišta Kyoto Sangyo.

projekt SeNs Weatlands projekti Nastavlja se provedba projekta SeNs Weatlands

Sofisticiranija oprema

Tema konferencije bio je održivi razvoj šumarstva i drvne industrije u okviru koje je naglašen gospodarski, društveni i ekološki aspekt. Sudionici konferencije su imali organiziran posjet i tvrtki Spačva d.d. gdje su se upoznali s poslovima, tehnologijom, paletom proizvoda kao i daljim planovima ove tvrtke. Konferencija je dio aktivnosti Centra kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj u okviru intenziviranja međunarodne suradnje i spajanja gospodarstva sa znanosti kako bi se vrijedni županijski resursi koristili na pametan i održiv način s ciljem stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti i visokog stupnja finalizacije kako bi se povećali izvoz i prihodi i otvarala nova radna mjesta. Voditelj Uprave šuma Vinkovci Damir Dekanić još jednom je ukazao na iznimne potencijale koje ima županija kad je riječ o drvnoj sirovini.

– U našoj županiji ima 73.000 hektara šuma pri čemu se godišnje siječe oko 450.000 kubika. Naše šume su iznimno kvalitetne pri čemu je najpoznatiji svakako hrast lužnjak koji je iznimno cijenjen ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu – istakao je Dekanić.

Ukazao je i na problem nedovoljnog broja finalnih proizvoda kao i činjenicu da dobar dio drvne mase kao sirovina završava izvan granica županije.

Zavod za hitnu medicinu Radovi u tijeku Bolji uvjeti rada za još bolju uslugu građanima

– To je problem koji pokušavamo riješiti. Nije isto prodavati sirovinu ili finalne proizvode. Ovakve konferencije su put prema tome rješenju. Imamo velike prirodne resurse, kvalitetnu sirovinu, prerađivačke kapacitete, a za veći stupanj finalizacije potrebna nam je sofisticirana oprema i dizajnerski pomak. Objedinjavanjem svih tih elemenata možemo napraviti pomak i dovesti do toga da drvna industrija postane ključna gospodarska grana u našoj županiji što može dovesti i do dodatnog zapošljavanja – rekao je Dekanić.

Važno preuzimanje

Za drvnu industriju u županiji iznimno je važan događaj i preuzimanje tvrtke Furnir iz Otoka koju je kupio “kralj laminata” Darko Pervan što će, kako je rekao Dekanić, zasigurno promijeniti stanje u ovoj gospodarskoj grani na istoku Hrvatske.

Centar kompetencija Projekt EU za održivo korištenje drvne sirovine pokrenut u veljači Rosewood će pomoći da bolje iskoristimo potencijale šuma