Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Prije razrješenja

Županiji još dvije nekretnine u bivšoj vojarni

Foto: Zadarska županija
Odluku Vlade potvrdila je Županijska skupštine Zadarske županije na svojoj 12. sjednici te je ovlastila župana da s Ministarstvom državne imovine zaključi Ugovor o darovanju nekretnina

Bivši ministar državne imovine Goran Marić, prije razrješenja, potpisao je Ugovor o darovanju još dvije nekretnine u prostoru bivše vojarne Stjepana Radića Zadarskoj županiji i Odluku o darovanju nekretnina za budući hospicij u Babindubu.

završetak EU projekta rekonstrukcije Poduzetnički inkubator Inovativni Zadar u novom ruhu

– Ugovor smo zajednički ovjerili u Zagrebu u skladu sa zakonskom procedurom i mogu ponosno kazati da je posao zaključen zahvaljujući velikom razumijevanju Gorana Marića, ali i zahvaljujući našoj upornosti jer nismo željeli gubiti dragocjeno vrijeme. Prethodno su bili ispunjeni svi preduvjeti za potpis, Zadarska županija dobila je Odluku Vlade RH o darovanju spomenutih nekretnina, koja je potvrđena i na Županijskoj skupštini. Zahvaljujem bivšem ministru Mariću na kvalitetnoj suradnji, napravio je značajan posao u resoru državne imovine i puno je pomogao Zadarskoj županiji – rekao je župan Božidar Longin.

Podsjetimo, Vlada je na sjednici 25. travnja 2019., a po prethodno provedenom postupku pred nadležnim Ministarstvom državne imovine, donijela Odluku o darovanju nekretnina označenih kao kat.čest.br. 3686/4 i kat.čest.br. 3686/6, obje k.o. Zadar, Zadarskoj županiji.

Predmetne nekretnine u naravi predstavljaju zgrade koje koriste ustanove kojima je osnivač Zadarska županija i to Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije i Dom zdravlja Zadarske županije te Obrtnička škola Gojka Matuline u Zadru, a dodijeljene su u svrhu objedinjavanja i smještaja svih županijskih upravnih odjela, agencija i ustanova na jednoj lokaciji, odnosno ostvarenja projekata od općeg javnog i socijalnog interesa kojima se povećava kvaliteta života građana na području Zadarske županije.

nova luka zadar Ante Gotovina: Luka Gaženica nije samo putnički terminal

Odluku Vlade potvrdila je Županijska skupštine Zadarske županije na svojoj 12. sjednici te je ovlastila župana da s Ministarstvom državne imovine zaključi Ugovor o darovanju nekretnina. Ministarstvo državne imovine donijelo je i Odluku o darovanju nekretnina u vlasništvu RH Zadarskoj županiji, koje se nalaze u k.o. Crno, u svrhu smještaja Centra za palijativnu skrb Zadarske županije – Hospicij Babindub, i to nekretnina oznake zk.č.br. 579/.ZGR, KUĆA i zk.č.br. 2138/9, PAŠNJAK.