Izbornik
Naslovnica Gradovi Makarska
Implementacija novog sustava do 1. studenog

Građani će prvi puta plaćati onoliko koliko smeća proizvedu

Razvrstavanje otpada
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL/Ilustracija
Cijena se sastoji od fiksnog dijela koji predstavlja cijenu minimalne javne usluge i varijabilnog dijela koji ovisi o broju pražnjenja spremnika ili ako se radi o zajedničkom spremniku, o udjelu korisnika u zajedničkom spremniku. Najmanje povećanje će biti za domicilno stanovništvo, nešto veće za privredu, a najveće za one koji u Makarskoj žive povremeno

Gradsko vijeće Grada Makarske u utorak je donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada koje su predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužna donijeti do 1. veljače. Uvođenjem novog sustava svako domaćinstvo dobit će svoje spremnike ili vrećice, a uz fiksni dio računa tj. minimalnu cijenu javne usluge, mjesečna će rata ovisiti o broju pražnjenja i veličini kante, priopćili su iz Grada. Implementiranje sustava na području cijeloj grada očekuje se do 1. studenog, a u međuvremenu će Makarski komunalac donijeti novi cjenik. Do tada, naplata će se vršiti prema važećem cjeniku.

Tvrtka Pre-kom iz Preloga Direktor komunalnog poduzeća Pre-kom: Veći dio Hrvatske nije spreman za odvajanje otpada, čeka nas znatno poskupljenje

- Treba naglasiti da je vezano za ovu novu odluku provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću sukladno čl. 11 Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja grada Makarske uključi u pripremu konačnog nacrta prijedloga odluke. Na taj se način željelo upoznati javnost s nacrtom prijedloga odluke te pribaviti eventualna mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti kako bi predloženo, ako je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno i u konačnici uneseno u odredbe odluke. Iz izvješća koji je sastavni dio materijala ove odluke možete vidjeti da komentara, prijedloga i primjedbi nije bilo - izvijestio je pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti Matko Lovreta pojasnivši kako je Grad Makarska za pripremu odluke, budući da su za to potrebna stručna znanja, angažirao tvrtku Eko Adria d.o.o. iz Pule.

Koviljka Aškić iz tvrtke Eko Adria naglasila je kako se radi o dokumentu koji jedini detaljno propisuje kako korisnici trebaju postupati s pojedinom kategorijom otpada te da će u konačnici odluka biti motivirajuća za građane koji će prvi put plaćati uslugu razmjerno svom udjelu u proizvodnji otpada.

Fiksni i varijabilni dio

- Odluka je napravljena sukladno načelu ''Onečišćivač plaća'' odnosno građani će snositi troškove sukladno svom udjelu u količini miješanog komunalnog otpada. Cijena, što je svima vrlo bitno, sastoji se od fiksnog dijela koji predstavlja cijenu minimalne javne usluge i varijabilnog dijela koji ovisi o broju pražnjenja spremnika ili ako se radi o zajedničkom spremniku, o udjelu korisnika u zajedničkom spremniku. Dakle, nekad su svi korisnici bili tretirani jednako, a ova odluka daje mogućnost da se trošak snosi razmjernu udjelu u proizvodnji miješanog komunalnog otpada - naglasila je Aškić. Također je pojasnila kako se stalnim stanovnicima i stanovnicima koji imaju privremeno boravište u Makarskoj sve ostalo, osim miješanog komunalnog otpada, neće naplaćivati, dok će privredni subjekti uz miješani komunalni otpad snositi troškove i za proizvodni.

Odgovarajući na pitanja oporbenih vijećnika, koje je zanimalo kako će novi sustav gospodarenja otpadom u budućnosti funkcionirati bez reciklažnog dvorišta, zamjenik gradonačelnika Dražen Nemčić najavio je kako će se, sukladno zakonskim odredbama koje to predviđaju, do njegove izgradnje građanima osigurati dva mobilna reciklažna dvorišta za koje je u gradskom proračunu za 2018. predviđeno pola milijuna kuna.
Među ostalim, vijećnike je zanimalo ima li Makarski komunalac d.o.o. adekvatnu bazu podatka svih korisnika javne usluge, u kojoj je fazi javna nabava za opremu potrebnu za uvođenje novog sustava te u kojoj mjeri će poskupiti cijena usluga.

Ukinuta naplata tunelarine kroz S. Iliju ukinuta naplata tunelarine za Svetog Iliju Konačno besplatno kroz Biokovo: 'Ljudi ovog dijela Dalmacije sada lakše žive'

- Makarski komunalac ima bazu podataka, premda treba reći da se radi o živom organizmu koji se mijenja na dnevnoj bazi. Što se tiče nabavke potrebne opreme, procijenjena vrijednost je dva milijuna kuna, a radi se o kantama za otpad, sustavu za mjerenje otpada i postavljanje otpadomjera na zelenim otocima. Postupak javne nabave bit će proveden do kraja ožujka i siguran sam da će do 1. studenog sustav biti u funkciji - izjavio je direktor Čedo Crljen podsjetivši kako su otežavajuće okolnosti i dalje nepostojanje regionalnog centra u Lećevici i pretovarne stanice u Zagvozdu. Poskupljena će definitvno biti, ne kao u Rijeci ili Šibeniku, 70% ili 100%, ali na osnovu nekih kalkulacija koje smo radili najmanje povećanje će biti za domicilno stanovništvo, nešto veće za privredu, a najveće za one koji u Makarskoj žive povremeno, odgovorio je Crljen.

Prvi korak ispunjavanje obrasca

- Donošenje ove odluke za nas je neophodno ne samo zbog toga što se radi o zakonskoj obvezi već i zato što smo turistički grad. Naš grad je poznat po ljepotama i čistoći, ali uvijek možemo biti bolji. Svaka promjena uvijek provocira i određeni otpor kojeg će više biti među građanima nego među stanovima i privredom, no moramo biti uporni i raditi na edukaciji naših sugrađana, naglasio je predsjednik Gradskog vijeća Marko Ožić - Bebek.

Nakon što Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada stupi na snagu, Makarski komunalac d.o.o. će svojim korisnicima dostaviti obrasce izjave o načinu pružanja javne usluge. Izjava će sadržavati dva stupca; u prvom stupcu će biti podaci o korisniku koje Makarski komunalac već ima, a građani će u drugom stupcu potvrđivati ili ispraviti podatke koji se dobili.

Nakon ispunjavanja izjave korisnik je dužan Makarskom komunalcu vratiti dva obrasca Izjave. Paralelno će se raspisati natječaji za javnu nabavu komunalne opreme (spremnici, komposteri, sustav za digitalnu evidenciju vozila, otpadomjeri...)
Nakon obrade podataka i nabave nove opreme djelatnici Makarskog komunalca će dostavljati opremu korisnicima na njihovom kućnom pragu, prema određenom rasporedu. Kada se komunalna oprema implementira na cijelom području grada Makarske, prijeći će se na obračun po novom cjeniku. Uredbom o komunalnom otpadu je predviđeno da implementacija i funkcioniranje cijelog sustava treba biti izvršeno do 1. studenog 2018. godine.

Konferencija Pametni gradovi u organizaciji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika Konferencija u organizaciji Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista Pametni gradovi: Makarska, Koprivnica, Split, Poreč i Karlovac Makarska Vrijednost projekta 1,6 milijuna kuna U prizemlju Palače Tonolli Centar za posjetitelje s lokalnim proizvodima i suvenirima