Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
Kako do boljih uvjeta pružanja primarne zdravstvene zaštite

Na bolničku zdravstvenu zaštitu odlazi i 73 posto rashoda, to bi se trebalo promijeniti

Foto: Branimir Bradarić
Na završnoj konferenciji rečeno je da bi se nabavom nove opreme broj upućenih pacijenata u bolnice trebao smanjiti za 15 posto

Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji - naziv je projekta koji je provodila Vukovarsko-srijemska županija, a održana je i završna konferencija.

Sustav civilne zaštite pokazao je svoju spremnost Terenska vježba “Otočki virovi 2019.” Spašavali ozlijeđene i utopljene izletnike

Voditelj projekta Mato Puljić pojasnio je da se bolnička skrb u Republici Hrvatskoj u najvećem dijelu temelji na modalitetu akutne bolničke skrbi, što predstavlja, nakon svih analiza, najskuplji oblik zdravstvene zaštite.

Sufinanciranje iz fonda EU

– Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020., za bolničku zdravstvenu zaštitu u 2011. utrošeno je 73% od ukupnih rashoda u zdravstvu. Broj korisnika koji gravitira u sva tri doma zdravlja u Vukovarsko-srijemskoj županiji je oko 183.000, a s obzirom na to da naša županija graniči s dvije države, broj potencijalnih korisnika je znatno veći – rekao je Puljić.

Iznio je i podatak o tome da je na području Vukovarsko-srijemske županije velik broj osoba s invaliditetom (oko 10,5 % stanovništva), te da će projekt direktno doprinijeti poboljšanju mogućnosti pristupa tih osoba primarnoj zdravstvenoj zaštiti prilagođavanjem infrastrukture. Prema Puljićevim riječima nedostatak timova primarne zdravstvene zaštite i manjak medicinske opreme povećava pritisak na bolničke usluge jer pacijenti iz udaljenih područja traže liječničku pomoć direktno u bolnicama.

Župan Božo Galić s HŽ-Putničkim prijevozom dogovorio pogodnosti Vlak za đake besplatan, studentima jeftinije karte

– Ovim projektom se prilagodila infrastruktura (gradnja dizala za pristup osobama s invaliditetom) i nabavila potrebna medicinska i dentalna oprema kako bi se poboljšao pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini na području naše županije, a ulaganjima su obuhvaćena tri doma zdravlja, Vinkovci, Vukovar i Županja te privatni zdravstveni radnici u koncesiji – rekao je Puljić.

Dodao je da će 150 pružatelja zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene zaštite koristiti opremu nabavljenu u okviru projekta, što ima direktan učinak na poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini.

– Poboljšanjem pristupa kvalitetnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti smanjit će se broj upućivanja pacijenata u bolnice za 15%, posebno u depriviranim/izoliranim područjima, jer će se nabavom opreme omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka u samim domovima zdravlja i zdravstvenim ordinacijama koncesionara, dakle na razini primarne zdravstvene zaštite. Dugoročno, poboljšanjem dostupnosti primarne zdravstvene zaštite omogućit će se poboljšanje pokazatelja zdravlja na području Vukovarsko-srijemske županije – istaknuo je Puljić.

Održana osma Koordinacija O županijskim projektima te obnovi i razvoju pruga razgovarali u putničkom vlaku

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u iznosu od 85% ukupnih troškova projekta.

Završetak projekta 2. srpnja

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 10. travnja 2017., a završetak projekta je 2. srpnja 2019. Ukupna vrijednost projekta veća je od 9,5 milijuna kuna. Partneri na projektu bili su Dom zdravlja Županja, Dom zdravlja Vinkovci i Dom zdravlja Vukovar.