Izbornik
Naslovnica Županije Istarska
virtualna radionica

Pandemija smanjila plastični otpad u moru, više je zaštitnih maski i rukavica

Projekt naziva MARLESS provodi se u sklopu Interreg programa Italija – Hrvatska
Foto: Istarska županija
Predstavnici IRENA-e na virtualnoj radionici europskog projekta CAPonLITTER.

Predstavnici IRENA-e, Istarske regionalne energetske agencije, nedavno su sudjelovali na radionici Interreg Europe projekta CAPonLITTER. Radionicu je u virtualnom okruženju organizirao bugarski partner UBBSLA (Union of the Bulgarian Black Sea Local Authorities).

kolegij župana ‘Otpad treba odvajati, a to treba odraditi lokalna samouprava’

Dokumentacija do 2021.

Projekt CAPonLITTER bavi se problemima morskog otpada, i to poglavito morskog otpada koji se nakuplja na plažama izloženim turističkim djelatnostima. Iako su se projektne aktivnosti prisilno prebacile u virtualni svijet, problem morskog otpada ostao je realan i itekako opipljiv. Kako je naglašeno na radionici, zbog globalnog pada turističkih djelatnosti smanjio se i pritisak na priobalna područja i plaže, a primijećena je i promjena u tipu otpada koji se najčešće evidentira.

Dok je znatno smanjena količina jednokratne plastične ambalaže, plastičnih slamki i sličnih predmeta, primjećuje se da jedan od velikih problema postaje jednokratna zaštitna oprema poput maski i rukavica te se traže procedure za postupanje u novonastaloj situaciji. Također, kako naglašava Larissa Capello iz organizacije Zero Waste Europe, jednog od projektnih partnera, strah od pandemije diljem svijeta koristi se kao temelj kampanje za odgodu zabrane plastičnih predmeta za jednokratnu uporabu pa čak i kao povod za poticanje zabrane plastičnih predmeta za višekratnu uporabu iako ne postoje dokazi da bi takva plastika na ikakav način mogla negativno utjecati na širenje virusa COVID-19.

Uz CAPonLITTER, IRENA je u srpnju počela provoditi i drugi projekt koji se bavi problematikom morskog otpada. Projekt naziva MARLESS provodi se u sklopu Interreg programa Italija – Hrvatska. Projekt MARLESS u velikoj mjeri fokusiran je na problem mikroplastike u moru. Projekt za cilj ima opće poboljšanje stanjamorskog okoliša te uvjeta obalnog područja Jadranskog mora kroz unapređenje mogućnosti nadzora, sprečavanje nastanka te uklanjanje morskog otpada korištenjem održivih i inovativnih tehnika prikladnih za prevenciju i sanaciju onečišćenja morskim otpadom (plastikom) u smislu kružne ekonomije.

Glavna zgrada imat će i učionicu za edukaciju djece Novi poslovni krug požeškog Komunalca za bolje gospodarenje i sortiranje otpada

Primjerice, kroz projekt će se na ušću rijeke Raše ugraditi 200-metarska brana (mreža) koja bi trebala zaustaviti otpad koji kroz tu rijeku ulazi u morski okoliš. Zaštita okoliša sustavno se potiče i projektom Joint_SECAP kroz koji će se izraditi prvi SECAP-ovi, odnosno akcijski planovi energetski održivog razvitka i klimatskih promjena u Istarskoj županiji koji objedinjuju teritorij više gradova i općina. Projektje trenutačno u fazi izrade početnih i optimalnih klimatskih scenarija, preliminarne strateške studije okoliša i zajedničkog akcijskog plana (SECAP-a) za područje općine Brtonigla, grada Buje i grada Novigrada. Za isto se područje izradio i dokument procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena. Završetak izrade strateške dokumentacije predviđen je do kraja ožujka 2021. godine.

Navedeni će dokumenti poslužiti kao strateški plan potencijalnih mjera koje se mogu implementirati kako bi se izbjegli ili ublažili negativni učinci klimatskih promjena te kako bi se dodatno podigla svijest o utjecaju klimatskih promjena na svakodnevni život. Pandemija koronavirusa utjecaj je imala i na projekte koje se bave energetskom efikasnošću i proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, a najviše od svih na Interreg Europe projekt SUPPORT koji IRENA u svojstvu glavnog partnera uz Istarsku županiju provodi s 9 drugih partnera iz brojnih zemalja EU.

Projekt smanjenja potrošnje energije u javnim zgradama koji je u drugoj implementacijskoj fazi trenutačno je fokusiran na provedbu regionalnih akcijskih planova. U Istarskoj županiji akcijskim planom provode se četiri mjere koje su više ili manje pogođene novonastalom situacijom. Među njima, ističe se akcija save@work Istria kroz koju se organizira natjecanje javnih zgrada u različitim gradovima i općinama u smanjenju potrošnje energije na temelju promjena u ponašanju zaposlenika.

Tijekom srpnja niz predavanja za građane o odgovornom postupanju s otpadom O recikliranju otpada uče i lecima na hrvatskom i talijanskom jeziku

Pozitivne strane lockdowna

Sasvim očekivano, opće zatvaranje, takozvani lockdown, prethodnih je mjeseci donijelo značajne uštede u uključenim zgradama kako u Istri tako i u drugim regijama koje u sklopu projekta provode sličnu akciju. Iako evidentirane uštede nisu proizašle iz prethodnih planova i uzrokovane su iznimno negativnom situacijom, na posljednjem virtualnom projektnom sastanku zaključeno je da ne treba negirati pozitivne posljedice trenutačne krize te neke partnerske regije, primjerice grad Rim, razmatraju trajno zadržavanje pojedinih mjera kao što je rad od kuće za koje je dokazano da su pridonijele smanjenju zagađenja okoliša, smanjenju potrošnje energije, ali i produktivnosti rada i digitalizaciji javnih usluga.