Izbornik
Naslovnica Županije Istarska
Županijska Javna ustanova provodi projekt EU pod nazivom ‘Suradnjom i znanjem do snažne EU regije’

Potpora javnom sektoru s ciljem ravnomjernog održivog razvoja Istre

1/2
Foto: Istarska županija
Jedan od ciljeva projekta je i izrada Plana razvoja županije 2021.-2027. te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije, a provodi se od 1. lipnja 2019. do 31. prosinca 2023. godine

Javna ustanova Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove (Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi Europei) provodi projekt EU pod nazivom “Suradnjom i znanjem do snažne EU regije” koji se financira u sklopu Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. s ukupnim iznosom od 17,627.639,62 kune.

Županija i svi gradovi kupuju zaštitni materijal za bolnice i nude dodatne mjere za rasterećenje gospodarstva Za šest ustanova kupuju materijal vrijedan dva milijuna kuna

Pomoć za 30 korisnika

Tim se projektom želi pružiti ciljana i specijalizirana potpora javnom sektoru u Istarskoj županiji u pripremi i provedbi razvojnih projekata, a posebno projekata za financiranje iz ESI i drugih fondova EU te za upravljanje i koordiniranje poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja u Istarskoj županiji. Opći je cilj projekta osnažiti sveobuhvatnu koordinaciju i upravljanje regionalnim razvojem i europskim fondovima u Istarskoj županiji te povećanje iskorištenosti ESI i drugih fondova EU na području Istarske županije.

Svrha projekta je osnažiti kapacitete javne ustanove i osigurati njezin rad, pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi razvojnih projekata putem fondova EU, jačanje njihovih kapaciteta te koordinacija poslova strateškog planiranja i poticanja regionalnog razvoja u Istarskoj županiji u aktivnom partnerstvu s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU.

– Ciljana skupina ovog projekta sva su javnopravna tijela na području Istarske županije. Da bi istarski korisnici bili aktivni dionici regionalne politike Europske unije, kao glavne investicijske politike, potrebno ih je koordinirati, informirati, educirati i dati im stručnu podršku u definiranju razvojnih smjernica te razvojnih projekata za financiranje iz ESI fondova – kazala je Patrizia Bosich, privremena ravnateljica istarske Javne ustanove.

Projekt se provodi od 1. lipnja 2019. do 31. prosinca 2023. tijekom dvije glavne aktivnosti. Prva je pružanje savjetodavne pomoći u pripremi/provedbi razvojnih projekata u Istarskoj županiji i informiranje potencijalnih korisnika ESI fondova. Tako je, primjerice, planirano da u sljedeće četiri godine pomoć primi 30 korisnika za 40 projekata u pripremi i provedbi. Osim pružanja ovakvog tipa pomoći korisnicima, redovito će se održavati Informativno-obrazovni moduli namijenjeni djelatnicima javnopravnih tijela u Istarskoj županiji na različite teme vezane za planiranje i provedbu projekata EU te će tijekom provedbe biti organizirani Dani otvorenih vrata projekata EU u Istarskoj županiji.

Istarska županija i istarski gradovi pripremaju set mjera namijenjenih pomoći gospodarstvu u ovoj situaciji Država treba odmah pomoći gospodarstvu da ne bismo upali u novu krizu

Druga važna aktivnost odnosi se na upravljanje sustavom strateškog planiranja Istarske županije. Kroz ovu aktivnost odvijat će se izrada Plana razvoja županije 2021.-2027. te drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje Istarske županije, kao i provjera usklađenosti dokumenata različite razine te upis razvojnih projekata važnih za razvoj Istarske županije u središnji informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem (SPUR). Održat će se i edukacije namijenjene djelatnicima javnopravnih tijela u Županiji na različite teme vezane za strateško planiranje i regionalni razvoj.

Regionalni koordinator ovdje ima ključnu i aktivnu ulogu – da putem javnih ovlasti u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju RH bude aktivan partner svim gradovima i općinama u Istarskoj županiji pri planiranju njihova razvoja kako se lokalne strategije ne bi donosile samo zbog zakonskih odredbi, nego pravodobno s ciljem umrežavanja i povezivanja projekata s lokalne, regionalne i nacionalne razine te pronalaska sredstava EU za njihovo financiranje.

Jačanje tima

Istarska županija pokrenula je postupak izrade plana razvoja Istarske županije za razdoblje 2021.-2027. Donošenje plana usmjereno je na definiranje osnovnih polazišta daljnjeg uravnoteženog razvoja županije, utemeljenog na održivom i učinkovitom korištenju raspoloživih resursa, u skladu s načelom partnerstva i suradnje te ostalim temeljnim načelima politike regionalnog razvoja.

Stručni tim u pripremi projekata pruža pomoć i u ispisivanju dokumentacije za prijavu projektnog prijedloga te radi na razradi projekta s korisnikom koji za takvu vrstu posla nije osposobljen, a ima potrebu i volju prijaviti projekt na neki od dostupnih natječaja iz ESI fondova.

Davide Bradanini, novi generalni konzul Republike Italije u prvom posjetu Istri i Puli Radin: Nedostaje nam željeznička trasa koja bi Istru povezala s Italijom

– Želimo biti aktivni dionici europske regionalne politike koji će načela te politike spustiti na razinu Istarske županije s ciljem ravnomjernog održivog razvoja Istre na dobrobit svih njenih građana. U tom kontekstu potrebno je učinkovito koordinirati ključne regionalne institucije, gradove i općine i ostala javnopravna tijela u djelovanju u okviru zajedničkih razvojnih politika i ciljeva koje smo si zacrtali u Županijskoj razvojnoj strategiji. Želimo unaprijediti učinkovitost korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova na razini cijele županije i posebice javnog sektora te ćemo često organizirati informativne dane, specifične radionice i edukativne događaje posvećene fondovima EU. Jačanje tima jedan je od bitnijih ciljeva kako bismo svima kojima je to potrebno uspjeli pružiti stručnu podršku te s tim ciljem upravo i provodimo projekt „Suradnjom i znanjem do snažne EU regije“ do kraja 2023. – dodala je Patrizia Bosich.