Izbornik
Naslovnica Županije Istarska
Umag

Potpore za djecu s teškoćama u razvoju

Umag
Foto: Grad Umag
Ukoliko neka obitelj koja ima dijete s teškoćama u razvoju nije bila na popisu, može se javiti Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti (Trg slobode 7, Umag)

Na pragu Nove 2019. godine, Grad Umag je posebnu pažnju posvetio obiteljima s djecom s teškoćama u razvoju te dodijelio simbolične, ali značajne potpore.

Kao i prethodnih godina, i ove su godine roditeljima ili skrbnicima djece s teškoćama u razvoju starosti do 21 godine života, a koja žive na području Umaga, isplaćene potpore u iznosu od 1000 kuna pojedinačno. Sukladno važećoj evidenciji socijalne skrbi Grada Umaga, isplaćeno je ukupno 27 potpora.

promoviranje uređenja grada i kvalitete življenja u njemu Nagrađene najljepše okućnice, balkoni i izlozi u Umagu

Navedene potpore predstavljaju jednu u nizu pomoći osjetljivim skupinama sugrađana. Podsjetimo kako su u Umagu u posljednjih nekoliko godina, a zahvaljujući aktivnom radu i trudu Udruge „Pružam ti ruku-Ti porgo la mia mano“, pokrenute mnogobrojne aktivnosti na poboljšanju rada s djecom s teškoćama u razvoju. Uz nabavku iznimno važnog neurofeedback uređaja, uspostavljene su metode praćenja i trijaže djece vrtićke dobi u predškolskim ustanovama te je pokrenuta koordinacija dionika u sustavu skrbi.

broj festivalskih karti ograničen Sea Star Festival u Umagu u najjačem izdanju do sad

Kako je jedan od preduvjeta za razvoj sustava skrbi upravo osiguranje adekvatnih prostorija za provedbu aktivnosti, Grad Umag je 2016. godine u potpunosti obnovio dio prostorija Osnovne škole Marije i Line te iste prenamijenio u sobu za provedbu terapije senzorne integracije. Tada je gotovo pola milijuna kuna uloženo kako bi se stvorili uvjeti koji će djeci pomoći da jednostavnije savladaju teškoće u svom osobnom razvoju.

U tom će smislu svakako i nastaviti te se ovim putem pozivaju obitelji djece s teškoćama u razvoju, ako se nisu našle na popisu potpora, da se obrate Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti (Trg slobode 7, Umag) ili djelatnicima čiji se kontakt nalazi na poveznici http://www.umag.hr.

nova pogodnost S novom uslugom Kina Umag nema više gužve na blagajni