Izbornik
Naslovnica Županije Vukovarsko-srijemska
Povezao deset podunavskih zemalja

Projekt Made in Danube vrijedan 14,3 milijuna kuna u konkurenciji za najbolji projekt EU u Hrvatskoj

Projekt Made in Danube vrijedan 14,3 milijuna kuna u konkurenciji za najbolji projekt EU u Hrvatskoj
1/2
Foto: VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Između tvrtki i znanstveno-istraživačkih instituta s područja dunavske regije i Vukovarsko-srijemske županije potpisano je 5 Inovacijskih partnerskih sporazuma i 16 Sporazuma o suradnji između tvrtki u drvnom sektoru.

Za najbolji županijski EU projekt u Republici Hrvatskoj Vukovarsko-srijemska županija prijavila je dva projekta. Radi se o projektima VICtour i Made in Danube – Transnacionalna suradnja s ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti.

Impresivni kompleks Stonskih zidina i tvrđava sagrađen je u 14. stoljeću, a njegove najvažnije točke su tvrđava Veliki kaštio u Stonu i tvrđava Koruna u Malom Stonu FINALE IZBORA Povijest na zrnu soli – projekt kojim je obnovljena stonska baština

U kategoriji „Doprinos znanosti i inovacijama“ odabran je projekt Made in Danube koji se provodio u 10 podunavskih zemalja - Hrvatskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Austriji, Mađarskoj, Ukrajini, Moldaviji, Slovačkoj, Srbiji i Sloveniji. Projekt je započeo 1. siječnja 2017. godine, a završio 30. lipnja 2019. godine. Nositelj projekta je Steinbeis-Europa-Zentrum iz Njemačke, a Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije je hrvatski partner.

Kako navode iz Vukovarsko-srijemske županije, ukupna vrijednost projekta iznosi više od 14,3 milijuna kuna pri čemu je iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 12,2 milijuna kuna, dok vlastita sredstva premašuju 2,1 milijun kuna. Glavni cilj projekta je poboljšanje uvjeta za suradnju između tvrtki, znanstveno-istraživačkih institucija i javnih tijela u području bioekonomije temeljene na inovacijama, kroz dugoročni prijenos znanja, inovacija i tehnologije.

PROJEKT GAMING INDUSTRIJE Kampus proglašen strateškim projektom RH

Cilj je realiziran putem quadruplehelix pristupa. Iz županije pojašnjavaju da je u okviru projekta potpisano 15 Inovacijskih partnerskih sporazuma, a razvijena su 3 inovacijska e-alata – tehnološke ponude, tehnološki zahtjevi i analiza inovacijskog potencijala. Izrađeno je 30 tehnoloških ponuda i 28 tehnoloških zahtjeva te dodano na platformu sa slobodnim pristupom. Ostvarena je suradnja 40 tvrtki sa znanstveno-istraživačkim institutima, a provedena je analiza stanja vezano uz inovacijski potencijal područja i analiza inovacijskog potencijala poduzetništva.

Izrađena su 3 Lokalna akcijska plana (pametna poljoprivreda, biogoriva i drvni sektor) te je osnovana Dunavska transnacionalna mreža bioekonomije. Izrađen je i Lokalni akcijski plan za drvni sektor za Vukovarsko-srijemsku županiju s ciljem razvoja šumarstva i drvno-prerađivačkog sektora. Taj sektor dobiva u Vukovarsko-srijemskoj županiji posebnu važnost internacionalizacijom poslovanja malih i srednjih poduzetnika na području županije.

Započinje provedba projekta centrikomNET PREKOGRANIČNA SURADNJA Započinje provedba projekta centrikomNET

Između tvrtki i znanstveno-istraživačkih instituta s područja dunavske regije i Vukovarsko-srijemske županije potpisano je 5 Inovacijskih partnerskih sporazuma i 16 Sporazuma o suradnji između tvrtki u drvnom sektoru.

Iz Inovacijskih sporazuma o suradnji, kao doprinos razvoju novih proizvoda, izrađena je studija vezana uz razvoj novog proizvoda od drva – inovativne drvene radne stolice, zatim dizajn namještaja s dodanom vrijednošću, studija o primjeni novih načina revitalizacije hrastovih šuma, studija izvodljivosti izgradnje Centra za lovstvo i šumarstvo te Marketinški plan za drvni klaster Slavonski hrast. Partnerska struktura projekta Made in Danube uključuje 15 partnera i 3 pridružena partnera iz 10 zemalja dunavske regije.