Izbornik
Naslovnica Županije Varaždinska
Novosti oko zbrinjavanja otpada i naplate

Samačkim domaćinstvima subvencije za mjesečno plaćanje računa Čistoće

Varaždin otpad
Foto: Vjeran Žganec-Rogulja/PIXSELL
Tijekom zimskih mjeseci smanjit će se broj odvoza biootpada za kućanstva u stambenim zgradama

Grad Varaždin uvodi nove socijalne mjere kojima se želi prvenstveno pomoći samačkim umirovljeničkim kućanstvima. U proračunu za 2019. godinu osigurano je 400.000 kuna za sufinanciranje mjesečnog plaćanja računa Čistoće za sva samačka umirovljenička kućanstva iznosom od 15 kuna po računu.

Varaždin Ivan Čehok, gradonačelnik Varaždina: 'Prosvjednike ne zanima smeće, nego smjena vlasti'

Predati obrazac u Gradu

Kako bi ostvarili svoje pravo na sufinanciranje odvoza otpada, umirovljenici trebaju preuzeti obrazac na internetskim stranicama Grada ili u Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoliša na Trgu slobode 12, ispuniti ga i vratiti sa zadnjom kopijom računa iz Čistoće, potvrdom iz policije ili predstavnika stanara da je na određenoj adresi, u kući ili stanu, prijavljena jedna osoba.

Zahtjev je potrebno predati do 20. u mjesecu, a dokumentaciji treba priložiti i odrezak mirovine ili potvrdu iz mirovinskog osiguranja da je osoba u mirovini. Na taj način samačka umirovljenička domaćinstva plaćat će otprilike istu cijenu kao i prije uvođenja nove odluke. Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje fiksni iznos koji ne ovisi o broju članova kućanstva, socijalnoj kategoriji, dobi, statusu, radnom mjestu i činjenici živi li netko sam ili je u pitanju višečlana obitelj. Fiksni iznos jednak je za sve, a po novom zakonu na njega se, rečeno je, odnosi otprilike 80 do 90 posto cijene u cijeloj Hrvatskoj. Predsjednik Udruge umirovljenika Varaždina Viktor Mrzlečki zahvalio je na brizi o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

Potpisan ugovor o dogradnji VI. Osnovne skole Varaždin Počinje dogradnja i rekonstrukcija Najveća varaždinska škola dobit će nove učionice, knjižnicu, dvoranu...

– Kao i kod svih komunalnih davanja, najviše su opterećeni samci u mirovini, jer imaju samo jedno primanje – napomenuo je.

Gradonačelnik Ivan Čehok najavio je još jednu mjeru koja će pomoći domaćinstvima.

– Na idućoj sjednici Gradskog vijeća predložit ćemo promjenu odluke i tijekom zimskih mjeseci smanjiti broj odvoza biootpada za kućanstva u stambenim zgradama i uvesti mogućnost da se, nakon provjere, papir i plastika u individualnim kućanstvima odvoze svaka tri tjedna.

Umirovljenici u školskim klupama Naučili osnove informatike i njemačkog jezika

Manja cijena

Time bi se smanjila cijena za individualna kućanstva, a oni koji imaju svoje kompostane i zbrinjavaju svoj biootpad, smanjivanjem broja odvoza plastike i papira doći će na cijenu koju su plaćali i prije odluke. Grad Varaždin razmišlja o svojim građanima i uz sve ove mjere imat ćemo nižu cijenu u odnosu na ostale gradove u Hrvatskoj – istaknuo je gradonačelnik Čehok. 

Direktor Varkoma dr.sc. Željko Bunić Raskinuti ugovori sa slovenskim tvrtkama Aglomeracija vrijedna 688 milijuna kuna ide dalje, a cijena vode neće se povećavati Ivan Čehok Dogovor Roditelji će plaćati 100 kuna manje za privatne vrtiće