Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska
Na sjednici u Italiji Odbor za prekograničnu suradnju uvjetno potvrdio 50 projekata

Županiji odobreno 16 projekata vrijednih 3,3 mil. eura

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i fondove EU Lovro Jurišić
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Uz navedene projekte, na području županije Grad Zadar, Sveučilište u Zadru i Lučka uprava provodit će sveukupno još pet projekata

Odbor za praćenje Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska je na sjednici u Veneciji održanoj potkraj srpnja uvjetno odobrio 50 “Standard” projekata od 197 ukupno prijavljenih u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Župan otvorio rade u Lišanima Ostrovičkim U Lišanima otvoreni radovi na izgradnji sekundarne vodovodne mreže Bunari će napokon biti prošlost, 2019. voda stiže u kuće

Od 50 uvjetno odobrenih projekata u četiri prioritetne osi na području Zadarske županije provodit će se ukupno 16, od čega će Zadarska županija i ustanove čiji je osnivač provoditi 11 projekata. Vrijednosti proračuna projekata samo za područje Zadarske županije ukupno iznose više od 3,3 milijuna eura.

Želimo biti još uspješniji

– Iznimno smo ponosni što je čak 16 projekata od ukupno 50 odobrenih iz Programa Italija-Hrvatska s područja naše županije. Pokazatelj je to da imamo dobre kapacitete za provođenje europskih projekata, što smo uostalom pokazali proteklih godina jer smo među vodećim županijama u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava. Naravno da želimo biti još uspješniji te još konkretnijom suradnjom naših razvojnih agencija očekujemo nastavak pozitivnog trenda i korištenje cjelokupnog potencijala naše županije – poručio je zamjenik župana Zadarske županije Šime Mršić. Zadarska županija je partner na dva projekta, a četiri projekta će provoditi Razvojna agencija Zadra Nova koja je na projektu PEPSEA vodeći partner. Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA sudjelovat će na tri projekta, a po jedan projekt Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska provodit će Natura Jadera i Zavod za javno zdravstvo Zadar.

– Svi projekti u skladu su s mjerama Županijske razvojne strategije Zadarske županije do 2020. godine, koja pridonosi aktivnostima koje promiču pametan, održiv i uključiv rast. Usklađene su i sa Strategijom Europa 2020., te jačanju društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije – istaknuo je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i fondove EU Lovro Jurišić.

Već provode četiri projekta

Uz navedene projekte, na području Zadarske županije Grad Zadar, Sveučilište u Zadru i Lučka uprava provodit će sveukupno još pet projekata.

Zadarska županija i Agencija za razvoj Zadarske županije Zadra Nova već provode četiri projekta odobrena u okviru Standard+ poziva INTERREG Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014-2020., HERCULTOUR, READINESS, DORY i ZERO WASTE BLUE sveukupne vrijednosti oko 1,400.000 eura.

Jačanje malog ribarstva i ribarskih proizvoda

Zadarska županija će kao partner sudjelovati u dva projekta odobrena u okviru prioritetne osi 1 plave inovacije INTERREG Programa Italija – Hrvatska.

SmArtFish: Valorisation of SMall-scale ARTisnal FISHery of the Adriatic coasts, in context of sustainabillity – cilj je projekta jačanje malog ribarstva u budućnosti i poticanje inovacija Plavog rasta mijenjanjem pristupa upravljanju i vrednovanju proizvoda. Nositelj projekta je Regija Veneto. Ukupna vrijednost projekta je 3,2 milijuna eura, a za županiju iznosi 259.995,00 eura.

Župan Božidar Longin Peta godina dodjela Županija odobrila oko sto milijuna kuna za potpore u poljoprivredi

PRIZEFISH: Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products – cilj je projekta stvaranje talijanskih i hrvatskih malih i srednjih poduzeća te organizacija ribara u svrhu komercijalizacije ribarskih proizvoda kako bi bili konkurentniji na međunarodnim tržištima hrane. Cilj se planira ostvariti razvojem i upravljanjem ribljim proizvodima pomoću eko-oznaka. Nositelj je projekta Centro interdipartimentale di ricerca per le scienze ambientali - CIRSA (Međuregionalni istraživački centar za ekološke znanosti). Vrijednost projekta je 3,1 milijun eura, a za županiju 349.430 eura.

Zadra Nova vodeći partner u projektu zaštite mora i priobalja

Zadra Nova vodeći je partner u projektu PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution. Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 592.308,90 eura.

Zadra Nova će kao partner sudjelovati na sljedećim projektima:

MADE IN – LAND: Management and Development of INLANDs – cilj projekta je razviti međuregionalnu strategiju za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem promocije prirodne i kulturne baštine. Nositelj projekta je Regija Marche, dok je ukupna vrijednost projekta 2,2 milijuna eura, a samo za područje Zadarske županije iznosi 355.301,95 eura.

ADRIREEFS – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy – cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Nositelj projekta je Grad Ravenna, a ukupna vrijednost projekta je 2,8 milijuna eura, dok samo za područje Zadarske županije iznosi 403.170,00 eura.

ARCA ADRIATICA – Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage – projekt je usmjeren na razvoj zajedničke turističke ponude temeljene na načelima socijalne i ekonomske održivosti koji istovremeno valoriziraju, čuvaju i štite bogatu pomorsku baštinu. Pilot aktivnost u Zadarskoj županiji je izgradnja replike starohrvatskog broda CONDURA CROATICA koji bi bio izložen kao primjer starohrvatske brodogradnje. Vrijednost projekta samo za ZŽ iznosi 390.075 eura. 

Inovacije u poljoprivredi i ribarstvu

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGGRA, u okviru prioritetne osi 1 plave inovacije, kao partner sudjeluje u projektu INVESTFISH. Glavni je cilj jačanje konkurentnosti sustava proizvodnje i prodaje putem pilot aktivnosti kojima će se malim i srednjim poduzećima u ribarstvu i akvakulturi davati smjernice za inovacije te ih poticati na stvaranje inovativnih proizvoda i procesa kojima će se poboljšati njihov položaj na tržištu. Vrijednost projekta samo za ZŽ iznosi 174.240 eura.

Skup o gradnji ribarskih luka Stručni skup o ribarstvu Kreće gradnja ribarskih luka u Gaženici i Veloj Lamjani u Kalima

U prioritetnoj osi 2 sigurnost i otpornost AGGRA će sudjelovati kao partner u dva projekta, projektu E-CITIJENS kojim će se Civilnoj zaštiti i Obalnoj straži omogućiti i staviti na raspolaganje učinkoviti sustav za predviđanje geofizičkih čimbenika i katastrofa te aktivirati komunikacijski kanali između institucija i građana. Vrijednost projekta za ZŽ iznosi 220.000,00 eura, i projektu GECO2 u kojem će se upotrijebiti multilateralni pristup kako bi se oporavila sposobnost tla i povećala prilagodljivost poljoprivrede na klimatske promjene te uspostavio regionalni sustav praćenja koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama stakleničkih plinova i apsorpcijama uvođenjem i promicanjem inovativnih politika i tehnika na prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena. Vrijednost projekta za područje županije je 275.287,5 eura.

Prioritetna OS 3: Okoliš i kulturna baština

Javna ustanova Natura Jadera za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije, u okviru prioritetne osi 3 okoliš i kulturna baština sudjeluje kao partner u projektu CREW kojim će se uspostavit prekogranična platforma za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unaprjeđenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području Značajnog krajobraza kanjon Zrmanje kojim Natura-Jadera upravlja.

Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 188.975,00 eura. Zavod za javno zdravstvo Zadar kao partner će provoditi aktivnosti na projektu AdSWIM, u okviru prioritetne osi 3 okoliš i kulturna baština. Cilj projekta je upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora, kao i ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava. Projektom se potiče prekogranično integrirano upravljanje vodnim resursima kako bi se vratila poremećena ravnoteža hranjivih tvari koja utječe na hranidbeni lanac. Vrijednost projekta za područje Zadarske županije iznosi 108.757,50 eura.

Vir Veliki projekt vrijedan čak 280 milijuna kuna Uređenjem južne i zapadne obale Vir će postati otok s pet zvjezdica