Izbornik
Naslovnica Županije Zadarska 110 pregleda
Prihvaćen proračun općine Vir za 2019. godinu

Od 65 milijuna kuna čak 30 milijuna je za infrastrukturu

Vir
Foto: Općina Vir
S 2,9 milijuna kuna financirat će se rad Dječjeg vrtića Smješko

Proračun općine Vir za 2019. godinu i u iznosu nešto većem od 65 milijuna kuna prihvaćen je na 12. sjednici općinskog vijeća. Bit ovog financijski najvažnijeg dokumenta najviše se ogleda u činjenici da će se više od 50 posto proračuna vratiti na Vir, pa su ga vladajući nazvali razvojnim i socijalno osjetljivim.

Klape Vir Koncert na Viru Osam klapa i dva zbora za ljepši blagdanski ugođaj

Načelnik predlagatelj

Ovu je tvrdnju argumentirao i predlagatelj proračuna, načelnik Općine Vir Kristijan Kapović kazavši kako je polovica općinskog budžeta usmjerena na komunalnu infrastrukturu, dok druge jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima za tu namjenu izdvajaju do 15 posto. Tako je za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđeno 18 milijuna kuna i približno još 11,1 milijuna kuna za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno kroz Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalno gospodarstvo planira se realizirati 33,1 milijuna kuna (51,26 posto proračuna).

Biciklijada Jubilarna 25. biciklijada od Zadra do Vira Šestogodišnja Chiara i vatrogasac Nevio dobili vrijedne bicikle

Drugi najveći dio proračunskih sredstva (40,57 posto) ima Upravni odjel ureda načelnika s 26,2 milijuna kuna iz kojega se financiraju sva socijalna davanja, turistička djelatnost, kao i rad vrtića te svih virskih udruga. Zahvaljujući takvoj socijalnoj politici, istaknuto je, stanovništvo Vira u posljednjih 15 godina poraslo je s 1000 na 4000. U Upravnom odjelu ureda načelnika u 2019. planiraju realizirati 1,5 milijuna kuna za promociju Vira kao turističke destinacije, dva milijuna kao kapitalnu pomoć trgovačkim društvima u vlasništvu Općine Vir, oko 1,9 milijuna kuna za javne potrebe u obrazovanju, približno 3,8 milijuna kuna za javne potrebe u kulturi, sa 1,1 milijuna kuna javne potrebe u sportu te 2,2 milijuna kuna za javne potrebe u socijalnoj skrbi. Iz istog izvora financirat će se poticaji u razvoju turizma, gospodarstva i poljoprivrede s ukupno 975 tisuća kuna subvencija, a na javne potrebe u zdravstvu izdvojit će se 915 tisuća kuna, dok će se u potpunosti financirati rad Dječjeg vrtića Smješko s 2,9 milijuna kuna.

Advent na Viru REXPO 2018. ZAGREB Vir je koncept sunca i mora nadogradio projektom cjelogodišnjeg turizma

Zabrana radova

Većinom vijećničkih glasova usvojene su i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vir za 2019. godinu te Odluka o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone. Tom se odlukom zabranjuje izvođenje građevinskih radova od 15. lipnja do 15. rujna na cijelom području Općine Vir, osim u iznimnim slučajevima hitnih radova i popravaka kojima se sprečava nastanak posljedica opasnih za život, nužnih radova kada postoji izravna opasnost za živote i zdravlje ljudi, okoliš ili imovinu veće vrijednosti, radova na projektima od posebnog interesa za Općinu Vir, građenja objekata za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske itd.

Dubrovnik Prihvaćen rekordni proračun vrijedan 741,7 milijuna kuna Pogledajte što će se sve raditi u Gradu sljedeće godine

Izabran je i novi potpredsjednik Općinskog vijeća Općine Vir umjesto iznenada umrlog Mate Radovića (HSLS). Iz redova koalicijskog partnera izabran je Igor Blažević (HSS), dok je odbijen oporbeni prijedlog kandidata Josipa Bašića.

Izabrano je i Povjerenstvo za izbor i imenovanja, kao i Povjerenstvo za Statut i Poslovnik, a u posljednjoj točki dnevnog reda donesena je Odluka o osnivanju prava služnosti za zahvat u prostoru na području aglomeracije.

Projekt proširenja i produbljenja prolaza ispod Virskog mosta

Proračunskim projektima pridodano je 500 tisuća kuna, svota kojom će Općina Vir participirati u 24 milijuna kuna vrijednom projektu Ministarstva mora, Zadarske županije, državne tvrtke Plovput, Grada Nina te Općine Privlaka, Općine Vrsi i Općine Vir. Njime će se proširiti i produbiti plovni put Privlačkog gaza, odnosno pomorski prolaz između Privlačkog zatona i Ninskog zaljeva ispod Virskog mosta, temeljem ranije potpisanog Sporazuma o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz. Riječ je o plitkom i u nautičkom smislu atraktivnom pomorskom prolazu, koji će ovim projektom dobiti potencijalno skraćenje plovidbe za 11 nautičkih milja za sva plovila koja plove od Privlačkog zatona prema Povljanskom kanalu te dalje prema Ljubačkom zaljevu i Ljubačkim vratima.  

Adventski lignjolov Otvoreni kup Vira Na adventskom lignjolovu ulovili i lignju od 1,2 kg, sve završile na gradelama