Izbornik
Naslovnica Gradovi Makarska
'Skupi, složi, savjesno odloži'

Od EU dobili 400.000 kuna za edukativnu akciju o važnosti odvajanja otpada

Foto: Kristina Štedul Fabac/PIXSELL
Prva faza kampanje započinje edukativnim lecima koje će svi građani dobiti s računima za odvoz otpada Makarskog komunalca, a koji će sadržavati osnovne informacije o važnosti odvojenog sakupljanja otpada

”Skupi, složi, savjesno odloži!” kampanja je Grada Makarske i trgovačkog društva Makarski komunalac čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, smanjenja njegove količine, recikliranja, kompostiranja i ponovne uporabe. 
Iako se kampanja provodi već više godina, u povodu Dana planeta Zemlje, predstavljene su nadolazeće aktivnosti.

Ujedinjuju se turističke zajednice Makarske rivijere, Vrgorca i Imotskog H. Novak Srzić: Načelnik Baške Vode odbija suradnju i svima nam šteti

Web stranica i aplikacija

– Akcija je započela 2014. godine, ali prošle smo godine na natječaju Ministarstva zaštite okoliša i energetske učinkovitosti od EU fondova dobili oko 400.000 kuna. Na natječaj se kandidirao Grad Makarska, a Makarski komunalac pomogao je u osmišljavanju projekta – doznajemo od makarskog dogradonačelnika Dražena Nemčića i direktora Makarskog komunalca Željka Bagarića.


Ova kampanja provodi se u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji propisuje obvezu jedinica lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom. Obuhvaćeni su svi slojevi društva od djece u vrtićima i školama, poslovnih subjekata, umirovljenika...


Makarska novcem iz EU podiže kvalitetu života građana Projekti usmjereni na djecu s teškoćama u razvoju, zapošljavanju žena...

– Do konca studenoga predviđeno je ukupno 12 aktivnosti. U vrtićima i nižim razredima osnovnih škola održavat ćemo radionice, a s obzirom na to da su učenici viših razreda te radionice već prošli u prvom ciklusu, za njih smo, kao i za srednjoškolce, organizirali natjecanje u osmišljavanju inovativnih spremnika za otpad uz korištenje recikliranih materijala. Planirane su javne tribine, radijske emisije o vrstama otpada, načinima prikupljanja i ponovnoj uporabi, a sredinom svibnja trebala bi se pokrenuti web stranica i mobilna aplikacija koja će građanima pomoći pri razvrstavanju otpada – doznajemo od Mile Lukić, iz Makarskog komunalca. 


Prva faza kampanje započinje edukativnim lecima koje će svi građani dobiti s računima za odvoz otpada Makarskog komunalca, a koji će sadržavati osnovne informacije o važnosti odvojenog sakupljanja otpada i načinu gospodarenja otpadom. Planirana je i brošura o kompostiranju i ponovnoj uporabi.


– Bazirali smo se na hranu jer je u kanti za smeće 45% organskog otpada. Tako smo pripremili recepte za razne paštete, salate, humuse koji se mogu pripremiti od ostataka. Ta vrsta otpada vrlo nam je važna jer cijela Dalmacija nema dobro rješenje za bio otpad, nema kompostane – upozorava Lukić.

Osobe s invaliditetom kao modeli u kampanji Fotkama žele ponukati vozače da ne parkiraju na njihova mjesta


Zanimljivo je i to što su tiskali letke za turiste s obzirom na to da se tijekom ljeta količina otpada u Makarskoj učetverostruči! Letak će biti u svim sobama za iznajmljivanje u Makarskoj, hotelima i na infopunktovima, kako bi goste obavijestili koji otpad treba odlagati u koju kantu.
Grad Makarska je još tijekom 2013. i 2014. poduzeo brojne radnje po pitanju širenja infrastrukture bez koje ne može biti ni znatnijih pomaka u odvajanju otpada. Tako je formirano 13 zelenih otoka s 52 polupodzemna kontejnera za miješani otpad, papir i plastiku, a do kraja godine oformit će se još tri zelena otoka s 13 novih kontejnera. Poslovnim i stambenim zgradama raspoređeno je 150 kanti za prikupljanje papira. Osim toga, na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu omogućeno je odlaganje sedam različitih komponenti otpada: papir, staklo, plastika, metal, elektronički otpad, baterije i glomazni otpad. Omogućeno je zbrinjavanje i elektroničkog otpada pozivom na besplatan broj 0800 444 110 u roku od 24 sata.

sisak Protivljenje pogonu za obradu opasnog otpada

Kante za razvrstavanje

Uz sve ovo, u dijelovima grada gdje je dominantna obiteljska stambena izgradnja građanima će se dodijeliti odgovarajuće kante za razdvajanje otpada.  
– Iako je problem gospodarenja otpadom hrvatski, a ne makarski problem, mediji su zahvaljujući nizu nesretnih okolnosti stvorili sintagmu makarsko smeće i naš grad spominjali isključivo u negativnom kontekstu. Vrijeme je da tu sintagmu promijenimo. To možemo samo tako da svi shvatimo da je velik dio smeća koji svi zajedno proizvodimo otpad koji možemo ponovno iskoristiti i reciklirati. Istina je da to nije nimalo lak zadatak ostvariv preko noći, već proces koji će potrajati. Koliko dugo, ovisi o svima nama.  Zato se uključimo već danas – pozivaju iz Grada Makarske.

Makarska TZ Makarska poziva Makarane da im se pridruže u projektu uljepšavanja grada Bira se najljepša balatura