Izbornik
Naslovnica Županije Istarska
Županija svoj Centar kompetencija u turizmu vrijedan 35 milijuna kuna kandidirala na fondove EU

Školu za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu preuredit će u moderan Centar

1/2
Foto: Istarska županija
U sklopu uređenja, pulska će škola u potpunosti biti preseljena na lokaciju Stoja gdje trenutačno koriste samo zgradu praktikuma

Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju u srpnju 2018. godine, u Hrvatskoj je imenovano 25 regionalnih centara kompetencija u pet podsektora, od čega šest u sektoru turizma i ugostiteljstva. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu iz Pule imenovana je tako Centrom kompetencija u turizmu kao jedina škola iz Istarske županije, čime je stala uz bok turističko-ugostiteljskim školama iz Zaboka, Splita, Osijeka, Opatije i Dubrovnika.

Nove, dosad neiskorištene mogućnosti u razvoju turizma U Toplicama Sveti Martin otvoren prvi autokamp u Međimurju

Nastava u jednoj smjeni

Time se školi otvorila mogućnost da projekte gradnje i programa budućeg Centra kandidira za fondove EU. Regionalni centri kompetencija financiraju se iz dvaju poziva različite namjene: jedan je za infrastrukturu i opremu i predstavlja „kostur“ Centra, dok je drugi, kojim se financiraju „soft“ aktivnosti, okosnica organizacije i razvoja Centra. Sredstva, u iznosu oko milijardu kuna za sve Centre kompetencije u državi, osigurana su u operativnim programima ‘Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.’ i ‘Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020’.

ŠTUT Pula, Istarska županija i Regionalni koordinator Istarske županije za EU programe i fondove zajednički su pripremili projekt „KLIK Pula - Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“ te je krajem rujna prijavljen projekt gradnje Centra vrijedan 35 milijuna kuna.

Sve veći broj djece u najmlađem gradu u Hrvatskoj Solin kreće u rekonstrukciju OŠ Vjekoslava Paraća koja obilježava 50 godina rada, a gradit će se i vrtić

Trenutačni prostorni uvjeti škole nisu zadovoljavajući, s obzirom na to da škola djeluje na dvije lokacije i nastava se održava u dvije smjene. Preseljenjem škole na lokaciju Stoja steći će se kvalitetniji uvjeti za rad. Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu na lokaciji Stoja trenutačno koristi zgradu praktikuma korisne površine 694 četvorna metra i zgradu školske sportske dvorane korisne površine 2075 četvornih metara, a u zoni obuhvata smještena je još i zgrada korisne površine 600 kvadrata koja trenutačno nije u funkciji.

Na temelju utvrđenog stanja i mogućih uvjeta gradnje iz prostorno planske dokumentacije pripremljen je i izrađen idejni projekt. Projektnim rješenjem predviđa se rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade koja nije u funkciji, do kad bi u funkciji trebala biti zgrada praktikuma. Školska sportska dvorana izgrađena je 2008. godine i zadovoljava potrebe škole, te nije obuhvaćena projektom.

ČAZMA Počela obnova Područne škole u Grabovnici

Novim rješenjem osigurat će se prostori za smještaj pet učionica iz zajedničkog dijela programa, jedna specijalizirana učionica za strukovnu nastavu, pet praktikuma za ugostiteljska zanimanja, kabinete, ulazna sala s prostorom za više namjena, dio prostora za organizaciju i koordinaciju rada, sanitarije za nastavnike i učenike, te ostali prateći prostori.

U sklopu centra se osim učionica i praktikuma predviđa akademis za potrebe smještaja učenika, u skladu s Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Projektnim rješenjem predviđena je ukupna neto površina zatvorene površine centra od 2240 kvadrata. mPredviđeno je da se nastava održava u jednoj smjeni, tako da se na lokaciji Stoja osiguraju uvjeti za održavanje nastave za zanimanja hotelijersko-turistički tehničar, kuhar, konobar, slastičar, turističko-hotelijerski komercijalist, te jezični dio nastave.

Županija kontinuirano ulaže u razvoj gospodarstva nizom segmenata Već kod osnovaca potiču razmišljanje o tržištu rada i lakšem zapošljavanju

Planiranom rekonstrukcijom i dogradnjom omogućit će se bolja organizacija rada i osigurat će se potreban prostor za rad škole u jednoj smjeni, te omogućiti pristup osobama s invaliditetom i protupožarna evakuacija. Trenutačno je u tijeku priprema još jednog projekta koji će se kandidirati na poziv kroz Europski socijalni fond, a koji ima za cilj razvoj i osuvremenjivanje obrazovnih programa, jačanje kompetencija odgojno-obrazovnog osoblja te učenika i polaznika, formiranje različitih inovativnih procesa u suradnji s poslodavcima te zaposlenicima u malim i srednjim poduzećima kao i nezaposlenima.

Centar kompetencija je mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kojemu se, uz osnovnu djelatnost strukovnog obrazovanja, koja obuhvaća i provedbu učenja temeljenog na radu, provodi osposobljavanje, usavršavanje i druge djelatnosti koje pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog obrazovanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Investicijski potencijal grada Šibenika predstavljen ulagačima Zablaće, Jadrtovac, Lozovac atraktivni za razvoj sportskog i zdravstvenog turizma

Kvalitetno srednjoškolsko i kontinuirano strukovno obrazovanje koje će se provoditi u centrima bit će usmjereno na učenike, odrasle polaznike, studente, nastavnike i mentore kod poslodavaca, zaposlene i nezaposlene kojima će se omogućiti stjecanje kompetencija te na osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama kojima će se uz pomoć posebno prilagođenih programa omogućiti socijalno uključivanje.

Inovativni modeli učenja

Temeljna obilježja centara kompetentnosti su inovativni modeli učenja, izvrsnost nastavnika, predavača i mentora kod poslodavaca te visokokvalitetna infrastruktura, konstruktivna i kreativna suradnja sa socijalnim partnerima, javnim sektorom te gospodarskim subjektima i drugim zainteresiranim institucijama šire zajednice.